Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

funkcje trygonometryczne - kąty: 30, 45, 60 - matematyka, matura

MATERIAŁ MATURALNY > funkcje trygonometryczne

WARTOŚCI FUNKCJI TRYGONOMETRYCZNYCH DLA KĄTÓW , ,


Wprawdzie wartości wszystkich kątów możemy odczytać z tabeli, ale są to wartość mniej lub bardziej przybliżone.
Gdy mamy do czynienia z kątami: , , , należy podstawiać ich dokładną wartość. Wartości tych musimy nauczyć się na pamięć, jeżeli nauczyciel nie pozwala korzystać z tej tabeli podczas sprawdzianu. Są one jednak zawarte w tablicach matematycznych, z jakich korzystamy w trakcie pisania matury.
Przedstawiamy je w poniższej tabeli:


Powyższe wartości wykorzystujemy w taki sam sposób, jak wartości odczytywane z tabeli wartości funkcji, co przedstawiliśmy w poprzednim podrozdziale.

Przykład:
Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta:


Rozwiązanie:
Mamy do wyboru aż dwa kąty. Wybór kąta nie ma żadnego znaczenia.
My wybieramy kąt
. Dla tego kąta aby obliczyć długość przeciwprostokątnej (c), mając przyprostokątną bliżej położoną, musimy wybrać funkcję cosinus:Powrót do treści | Wróć do menu głównego