Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

równania prostej - funckja liniowa - prosta pionowa x=... i prosta pozioma y=... - matematyka, matura

MATERIAŁ MATURALNY > f. liniowa, geometria analityczna

RÓWNANIE PROSTEJ
Matematyka – matura - geometria analityczna (funkcja liniowa): równanie prostej, prosta pozioma i pionowa

Każda funkcja liniowa jest równaniem prostej. Wiemy już, jak rysować w układzie współrzędnych proste, opisane za pomocą funkcji liniowej, czyli pod postacią: y = ax +b (przykłady: y = 3x – 1; y = -4x). Zostało to przedstawione w dziale „podstawy” (PODSTAWY – funkcje – funkcja linowa – wykres) oraz przypomniane w poprzednich podrozdziałach.

Istnieją jeszcze dwa przypadki równania prostej. Jeden z nich jest wersją funkcji liniowej i został wcześniej wspomniany (nie przedstawiliśmy jednak, jak narysować dla niego wykres). Drugi jest osobnym typem przyporządkowania, który nawet nie jest funkcją! Mimo, że brzmi to skomplikowanie, w rzeczywistości, oba przypadki są bardzo proste:Funkcja liniowa w postaci: y = c
Jest to szczególny przypadek funkcji liniowej. Został wspomniany w dziale "podstawy", w opisie monotoniczności funkcji liniowej (PODSTAWY – funkcje – funkcja linowa – własności).
Przykład:
y = -3
Wykresem funkcji liniowej tego rodzaju jest pozioma prosta, na danej wysokości (tu na wysokości: -3)

Przyporządkowanie: x = c
Przyporządkowanie tego rodzaju nie jest funkcją, ponieważ dla jednego argumentu (x) przyporządkowana jest więcej niż jedna wartość (y) – nie spełnia więc warunku, jaki musi spełniać przyporządkowanie, aby móc nazwać je funkcją.
Przykład:
x = 4
Wykresem przyporządkowania tego rodzaju jest pionowa prosta, przechodząca przez dany argument na osi 0X (tutaj argument: 4).

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy na nasze forum :)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego