Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

średnia arytmetyczna - ciąg arytmetyczny - matematyka, matura

MATERIAŁ MATURALNY > ciągi > ciąg arytmetyczny

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA


Średnia arytmetyczna w „standardowym” rozumieniu powstaje podczas dodania wszystkich danych liczb i podzieleniu tej sumy przez ich ilość.

W ujęciu
ciągu arytmetycznego mamy na myśli zasadę, według której dany wyraz ciągu jest średnią arytmetyczną wyrazu następnego i poprzedniego:Przykładowo:
Wyraz czwarty
danego ciągu jest średnią arytmetyczną wyrazu trzeciego i piątego.

Ze średniej arytmetycznej korzystamy wyłącznie w zadaniach, w których mamy obliczyć określony wyraz, mając dane wyraz poprzedni i wyraz następny.


Przykład:
Oblicz wartość dziesiątego wyrazu ciągu arytmetycznego, jeżeli jego dziewiąty wyraz wynosi 15, a jedenasty 29.Powrót do treści | Wróć do menu głównego