Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

ZADANIA z rozwiązaniem - funkcje - wyznaczanie dziedziny, odczytywanie własności z wykresu, środek odcinka, wektor w układzie współrzędnych, transormacje wykresu funkcji - matematyka, matura

MATERIAŁ MATURALNY > funkcje

Matematyka – matura - zadania z pełnym rozwiązaniem: funkcje, własności funkcji, wektor w układzie współrzędnych, transformacje wykresu funkcji

Zadanie 1.

Określ dziedzinę funkcji.


Zadanie 2.

Dla funkcji o podanych dziedzinach, określ ich zbiór wartości.Zadanie 3.

Mając dany wykres funkcji podaj jej:
- dziedzinę,
- zbiór wartości,
- przedziały monotoniczności,
- miejsce zerowe,
- punkty przecięcia z osiami,
- argumenty dla których funkcja jest dodatnia i argumenty dla których funkcja jest ujemna,
- argumenty dla których funkcja przyjmuje wartość 2,
- argumenty dla których f(x) > -2,
- minimum i maksimum,
oraz sprawdź czy punkt A(5, -4) należy do wykresu funkcji.


Wynik Rozwiązanie cz.1 Rozwiązanie cz.2 Rozwiązanie cz.3


Wynik Rozwiązanie cz.1 Rozwiązanie cz.2 Rozwiązanie cz.3

Zadanie 4.

Podaj punkty symetryczne, do podanych poniżej punktów, względem: osi 0X, osi 0Y oraz początku układu współrzędnych.Zadanie 5.

Podaj punkty zaczepienia wektora o punkcie końcowym B(-1, 3), jeżeli współrzędne przesunięcia wektora wynoszą [-4, 3] . Podaj długość wektora.
Wynik RozwiązanieZadanie 6.

Podaj współrzędne przesunięcia i długość wektora o punkcie zaczepienia A(-3, 0) i punkcie końcowym B(9, 5).
Wynik RozwiązanieZadanie 7.

Podaj współrzędne punktów, powstałych poprzez przesunięcie poniższych punktów, o podane wektory.

A = (3, 7); [-2, 4]
Wynik Rozwiązanie

B = (-2, 4); [-3, -5]
Wynik Rozwiązanie

C = (-2, -4); [7, -8]
Wynik RozwiązanieZadanie 8.

Dla poniższych funkcji narysuj wykresy funkcji, powstałych poprzez symetrię danych wykresów względem: osi 0X, osi 0Y, początku układu współrzędnych, oraz przesunięcie o podany wektor.

wektor: [3, -4]

Rozwiązanie cz.1 Rozwiązanie cz.2


wektor: [-5, 7]

Rozwiązanie cz.1 Rozwiązanie cz.2

Zadanie 9.
Narysuj wykres funkcji g(x), mając dany wykres funkcji f(x).

g(x) = f(x + 4) - 2

Rozwiązanie


g(x) = f(x - 5) + 6

Rozwiązanie

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy na nasze forum :)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego