Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

ZADANIA z rozwiązaniem - planimetria, figury płaskie, kąty - matematyka, matura

MATERIAŁ MATURALNY > planimetria (figury płaskie)Zadanie 1.
Narysuj okręgi w układzie współrzędnych i określ ich wzajemne położenie.


Wynik Rozwiązanie


Zadanie 2.
Określ wzajemne położenie okręgów, nie rysując ich w układzie współrzędnych.


Wynik RozwiązanieZadanie 3.
Narysuj okrąg i prostą w układzie współrzędnych i określ ich wzajemne położenie.


Wynik Rozwiązanie


Zadanie 4.
Określ wzajemne położenie okręgu i prostej, nie rysując ich w układzie współrzędnych.


Wynik RozwiązanieZadanie 5.
Oblicz miary kątów
i .

Wynik RozwiązanieZadanie 6.
Oblicz
liczbę przekątnych, sumę miar kąta wewnętrznego oraz miarę jednego kąta wewnętrznego dwunastokąta foremnego.
Wynik RozwiązanieZadanie 7.
Jaki wielokąt ma czternaście przekątnych?
Wynik RozwiązanieZadanie 8.
Suma miar kątów wewnetrznych pewnego wielokąta wynosi 540 stopnie. Jaki to wielokąt?
Wynik RozwiązanieZadanie 9.
Oblicz pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 5cm.
Wynik RozwiązanieZadanie 10.
Obwód trójkąta równobocznego wynosi 18cm. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.
Wynik RozwiązanieZadanie 11.
Oblicz pole sześciokąta foremnego, jeżeli średnica okręgu wpisanego w tę figurę wynosi 36cm.
Wynik Rozwiązanie


Powrót do treści | Wróć do menu głównego