Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

ZADANIA z rozwiązaniem - procenty - matura

MATERIAŁ MATURALNY > procenty

Matematyka – matura - zadania z pełnym rozwiązaniem: procenty, punkty procentowe, procent składany

Zadanie 1.

Spośród wszystkich banknotów w kasie 40% stanowią banknoty 20złotowe, a 55% banknoty 10złotowe. O ile punktów procentowych więcej jest banknotów 10złotowych?
Wynik Rozwiązanie

Zadanie 2.
W wyborach na przewodniczącego klasy kandydat A otrzymał 35% głosów. Ile procent głosów otrzymał kandydat B, jeżeli było ich o 5 punktów procentowych więcej?
Wynik Rozwiązanie

Zadanie 3.
Na łące rosną maki i kaczeńce. Razem jest ich 1500, z czego 1200 to maki. O ile
więcej punktów procentowych jest maków?
Wynik Rozwiązanie

Zadanie 4.
W sklepie warzywnym znajdują się warzywa i owoce. Owoce stanowią 30% wszystkich produktów. Jakim procentem wszystkich produktów są jabłka, jeżeli stanowią 25% owoców?
Wynik Rozwiązanie

Zadanie 5.
W bibliotece szkolnej 10% wszystkich książek stanowią podręczniki, przy czym podręczniki do historii stanowią 2% wszystkich książek. Oblicz jakim procentem podręczników są podręczniki do historii.
Wynik Rozwiązanie

Zadanie 6.
Na sprawdzianie z biologii Ania udzieliła poprawnie odpowiedzi na 75% pytań, a Kasia na 60% pytań. O ile procent więcej poprawnych odpowiedzi udzieliła Ania?
Wynik RozwiązanieZadanie 7
W listopadzie w pewnej firmie produkcyjnej, wyprodukowano określoną liczbę kilku elementów. Rozkład procentowy produkcji przedstawia się następująco:
elementy A: 25%
elementy B: 15%
elementy C: 55%
elementy D: 5%

O ile punktów procentowych więcej wyprodukowano elementów C niż A?
Wynik Rozwiązanie

O ile procent mniej wyprodukowano elementów D niż A?
Wynik Rozwiązanie

Wiedząc, że element B ma trzy rodzaje, z czego elementy rodzaju pierwszego stanowią 40% wszystkich elementów B, oblicz jakim procentem całej produkcji są elementy B rodzaju pierwszego.
Wynik Rozwiązanie


Zadanie 8
W ankiecie dotyczącej liczby zwierzątek domowych 25% ankietowanych odpowiedziało, że nie ma żadnego zwierzątka, a 35% odpowiedziało, że ma jedno zwierzę. O ile procent ankietowanych więcej odpowiedziało, że ma jednego zwierzaka niż ankietowanych nie mających żadnego. Jaka to różnica punktów procentowych?
Wynik Rozwiązanie

Zadanie 9.
Na lokatę o rocznym oprocentowaniu wynoszącym 6% zostało złożone 5000zł. odsetki są kapitalizowane co kwartał. Oblicz wartość kapitału po dwóch latach.
Wynik Rozwiązanie

Zadanie 10.
Oblicz odsetki zgromadzone na lokacie po pięciu latach, jeżeli oprocentowanie w skali roku wynosi 5%, kapitalizacja odsetek odbywa się co pół roku, a kapitał początkowy wynosi 10000zł.
Wynik Rozwiązanie

Zadanie 11.

Lokata w pewnym banku ma miesięczną kapitalizację odsetek, przy rocznym oprocentowaniu wynoszącym 6%. Oblicz wartość zgromadzonych odsetek i kapitał po roku, jeżeli kapitał początkowy wynosi 2000zł.
Wynik Rozwiązanie

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy na nasze forum :)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego