Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

ZADANIA z rozwiązaniem - statystyka - matematyka, matura

MATERIAŁ MATURALNY > statystykaZadanie 1.
Podaj:
śednią arytmetyczną, medianę, dominantę, odchylenie standardowe, wariancję i rozstęp dla danych zebranych dla 20 ankietowanych, dotyczących liczby dzieci:
1, 2, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 0, 2, 4, 3, 5, 1, 1, 1, 3, 3, 5.
Wynik RozwiązanieZadanie 2.
Podaj:
śednią arytmetyczną, medianę, dominantę, wariancję i rozstęp dla danych zebranych w tabeli:

Wynik RozwiązanieZadanie 3.
Podaj:
śednią arytmetyczną, średnią ważoną, medianę, dominantę i odchylenie standardowe dla przedstawionych danych:
10, 5 , 4, 7, 1, 2, 3, 3, 3, 7,
wiedząc że waga wartości 3 wynosi 2, a dla pozostałych wartości wynosi 1.
Wynik RozwiązanieZadanie 4.
Podaj:
śednią arytmetyczną, medianę, dominantę i rozstęp dla danych zebranych w tabeli.

Wynik RozwiązanieZadanie 5.
Podaj:
śednią arytmetyczną, medianę, dominantę i rozstęp dla danych przedstawionych na wykresie słupkowym. Przedstawiają one dane dotyczące liczby bocianich gniazd w 31 polskich wsiach.


Wynik Rozwiązanie


Powrót do treści | Wróć do menu głównego