Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

proporcjonalność odwrotna

PODSTAWY > Proporcjonalność

PROPORCJONALNOŚĆ OWDROTNA
Zagadnienia: matematyka - podstawówka, gimnazjum - proporcjonalność odwrotna, wielkości odwrotnie proporcjonalne


Mamy z nią do czynienia, gdy wielkości są odwrotnie proporcjonalne, to znaczy, że łączy je zależności powodująca, że wraz ze wzrostem jednej wartości, druga maleje tyle samo razy. Działa to też w drugą stronę: gdy pierwsza wielkość maleje, to druga rośnie tyle samo razy.


Przykład:
Aby wykonać pewną pracę w ciągu 10 godzin, potrzeba 2 pracowników. Ilu pracowników potrzeba, aby wykonać tą pracę w ciągu 4 godzin?

Powyższe wielkości:
liczba pracowników i liczba godzin – są odwrotnie proporcjonalne. Im więcej pracowników wykonuje daną pracę, tym mniejszą liczbę godzin zajmie im jej wykonanie. Ile razy więcej pracowników, tyle samo razy mniej godzin będą potrzebować.

Aby ustalić, że dwie wartości są odwrotnie proporcjonalne, możemy wspomóc się zapisem proporcji. W tym celu zapisujemy obok siebie odpowiadające sobie wartości, przy czym wartość nieznaną zapisujemy jako x. (10 godzin odpowiada 2 pracownikom, 4 godziny odpowiadają x pracownikom):Po zapisaniu proporcji, zapisujemy działanie zgodnie z zasadą:
- liczbę znajdującą się w tej samej linii co x – pod kreską ułamkową,
- pozostałe liczby, przemnożone przez siebie – nad kreską ułamkową.
Odpowiedź: Aby wykonać daną pracę w ciągu 4 godzin, potrzeba 5 pracowników.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy na nasze forum :)


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego