Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

wykresy statystyczne - matematyka, matura

MATERIAŁ MATURALNY > statystyka

DANE STATYSTYCZNE


Dane statystyczne gromadzi się dla danej grupy (ludzi, zdarzeń itp.) i danego kryterium.
Przykład:
Zgromadzono dane o semestralnej ocenie z matematyki w grupie 20 uczniów. Są one następujące:
2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 4, 4, 6, 2.
- mamy tutaj jedną
grupę (tutaj uczniów): 20,
- kryterium jest uzyskana ocena.

W przykładzie przedstawionym powyżej zebrane dane nie są w żaden sposób „posegregowane”.
Zanim przystąpimy do jakichkolwiek obliczeń statystycznych, które przedstawimy w następnych podrozdziałach, musimy je uszeregować (od najmniejszej wartości, do największej).
Dla przykładu:
2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6.Sposoby prezentacji danych
Uszeregowanie rosnąco wszystkich danych, co przedstawiliśmy powyżej, jest najprostszym sposobem reprezentacji danych.
Istnieją inne sposoby, za pomocą których zebrane dane stają się bardziej przejrzyste:

Tabela
Zapisując dane w tabeli, grupujemy te same wyniki.
Dla rozpatrywanego przykładu, tabela będzie następująca:Diagram słupkowy

Tu także wyniki muszą być zgrupowane dla tych samych wartości.
Dla rozpatrywanego przykładu:Diagram kołowy

Służy do zapisu danych procentowych.
To znaczy, że w naszym przykładzie należałoby najpierw przeliczyć zebrane dane na procenty.
Cała grupa: 20 uczniów stanowi 100%
Procent uczniów, którzy otrzymali daną ocenę, możemy obliczyć z proporcji.
ocena: 2 – 25%
ocena: 3 – 20%
ocena: 4 – 25%
ocena: 5 – 15%
ocena: 6 – 15%

Diagram tworzymy dzieląc koło na kawałki odpowiadające („na oko”) danym wartościom procentowym.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego